Tibetan mastiff dog
  • Фото »
  • Рони и Ден-па. Зима 2010.